Mi smo

prevodilačka agencija

o našoj agenciji

Mi smo agencija specijalizovana od 2006. godine za prevođenje, pripremu za štampu i lekturu u oblasti potrošačke elektronike i ostalih tehničkih uređaja, sa sedištem u Beogradu

IM FORMAT Beograd, Prevodilačka agencija IM FORMAT Beograd, Prevodilačka agencija Beograd, prevođenje

Prevođenje

Cilјni jezici: srpski, hrvatski, makedonski, albanski, bosanski, slovenački, mađarski, bugarski

IM FORMAT Beograd, Prevodilačka agencija IM FORMAT Beograd, Prevodilačka agencija Beograd, lektura

lektura

Naš tim diplomiranih filologa pruža usluge lekture i korekture tekstova na srpskom jeziku. Imamo kapacitete za kvalitetnu i brzu lekturu i korekturu časopisa, veb-stranica, knjiga.

IM FORMAT Beograd, Prevodilačka agencija IM FORMAT Beograd, Prevodilačka agencija Beograd, DTP

Priprema za štampu

Pripremu za štampu prevedenog teksta radimo u svim savremenim DTP programima (Adobe InDesign, FrameMaker, Illustrator...), prilagođavajući dizajn Vašim želјama.

ŽELITE DA SARAĐUJETE SA nama?

Recite nam više o svom projektu

Kako možemo da vam pomognemo

Kod nas možete na jednom mestu dobiti celokupnu uslugu – prevod i DTP uputstava, flajera, veb-stranica ili drugog materijala, i to već 16 godina.

IM FORMAT Beograd, Prevodilačka agencija IM FORMAT Beograd, Prevodilačka agencija Beograd

Kompletna usluga

Cilј nam je uspostavlјanje dugoročne saradnje, kako sa malim preduzećima tako i sa velikim kompanijama, a ona podrazumeva posebne cene i kratke rokove za naše stalne klijente.

IM FORMAT Beograd, Prevodilačka agencija IM FORMAT Beograd, Prevodilačka agencija Beograd

Bogato iskustvo

Posedujemo 16-godišnje iskustvo prevođenja na jezike država bivše Jugoslavije, na albanski i mađarski jezik.

IM FORMAT Beograd, Prevodilačka agencija IM FORMAT Beograd, Prevodilačka agencija Beograd

Konzistentnost i poverljivost

Korišćenjem savremenih prevodilačkih alata vodimo računa o doslednoj primeni termina iz određene oblasti. Našim klijentima garantujemo poverlјivost.

IM FORMAT Beograd, Prevodilačka agencija IM FORMAT Beograd, Prevodilačka agencija Beograd

Naše reference

Već 16 godina pružamo prevodilačke usluge mnogim kompanijama, kako malim preduzećima iz Srbije tako i renomiranim multinacionalnim kompanijama.

ZTE, IM FORMAT Beograd, Prevodilačka agencija IM FORMAT Beograd, Prevodilačka agencija Beograd
ZTE

Obratite nam se

Pošalјite nam datoteku za koju želite da Vam pošalјemo ponudu posredstvom kontakt-obrasca ispod.

ADRESA:

Stevana Dukića 38 11060 Beograd, Srbija

E-POŠTA:

office@imformat.rs

TELEFON:

+381 63 8255296; +381 11 2774021

    Naš blog

    Najnoviji tekstovi na našem blogu

    Писци као врсни преводиоци: Станислав Винавер, Милован Глишић и Десанка Максимовић

    Многи српски писци изванредно су познавали стране језике, па су на српски језик превели многа значајна дела светске књижевности. Будући да су и сами у својим делима обилато користили богатство српског језика, то им је помогло да српском читаоцу учине блиским велика дела светске књижевности